Spørgsmålet er om ….

Socialdemokraterne altid har haft et anstrengt forhold til jøder ? det kan forklarer tiden med Lykketoft og co’s omklamring, støtte og forståelse for palæstinenserne og deres terror, der synes at være grundet i udsagnet ‘min fjendes fjende er min ven’. Det må være på tide at en ledende socialdemokrat sætter denne tanke på plads.

Trump’s disruption

Dansk politik er gennemsyret af meningsbobler og taktfast enighed.

F.eks. nutidens dominerende klimahypotese som bygger på forestillingen om, at alene atmosfærens CO2-indhold styrer atmosfærens temperatur.

Om man er enig med Trump eller ej så kan man håbe at han er den nødvendig disruption, som kan underminere den eksisterende politiske orden og løste op for de værste meningsbobler, så vores samfund berde kan udvikle sig demokratisk og udnytte ny avanceret teknologi.